www.firma-zdarma.cz - pořiďte si nové s.r.o. za 0,- Kč

Nejedná se o žádný chyták, podvod, ani drobné písmo schované nenápadně ve smlouvě.

Jedná se o klasickou ready-made firmu. Je prodávána se ziskem, za cenu 19.990,-Kč

Pod slovem ZDARMA máme na mysli, že teď za ní nemusíte zaplatit ani korunu.

Firmu si přeberete s bankovním úvěrem - vyčerpaným kontokorentem - přesně ve výši prodejní ceny.

Firmu je samozřejmě možné koupit i bez úvěru, za 14.890,-Kč + poplatky za zápis změn do Obchodního rejstříku.

Další informace v záložce Dostupné firmyAktuálně nabízíme k prodeji jednu firmu plátce DPH

  • Cena je 99.900,- Kč (toto je finální cena, nepřibydou žádné další náklady nebo poplatky).
  • Firma provozovala účetní práce. Nyní je z ní "prázdná skořápka", tedy vlastně jen "povolení k podnikání".
  • Firma za celou dobu svého působení nedostala žádnou pokutu od finančního úřadu, celní správy, správy sociálního zabezpečení, pojišťoven ani jiné státní instituce.
  • Bezproblémová historie firmy, žádné nedoplatky vůči státním institucím, zaměstnancům, nebo obchodním partnerům. Potvrzení o bezdlužnosti od jakékoliv instituce majitel na vyžádání předloží před podpisem převodu firmy.
  • Založená v roce 2010, základní kapitál 200.000,- Kč, jeden jednatel, jeden společník.
  • Sídlo je v Praze. Pokud byste od nás chtěli poskytovat sídlo v Praze i nadále, nabízíme cenu 7.000,- Kč ročně, nebo 21.000,- Kč za trvalý souhlas.
  • Můžete firmu libovolně přejmenovat, změnit sídlo, případně i počet jednatelů a společníků (případný notářský zápis zaplatí prodávající).
  • Od zítřka můžete začít podnikat jako čtvrtletní plátce DPH !

další telefonicky nebo e-mailem